Mötestorget – nyhet för i år!

Vi vill på KOMMEK ge plats för erfarenhetsutbyte med tips på arbetssätt, metoder och samverkan. Kom till vårt mötestorg och lär dig mer, dela med dig av erfarenheter och hör hur andra besökare resonerar kring viktiga frågor. 

Du behöver inte föranmäla dig till Mötestorget utan kom bara förbi och ta plats.

Tusentals personer besöker KOMMEK för att ta del av landets viktigaste mötesplats för offentlig sektor. Det finns en enorm erfarenhet och kunskap från besökare på plats under dessa dagar.

Många av er anställda inom kommuner, landsting och regioner efterfrågar tips på arbetssätt, metoder och samverkan. Vi vill därmed ge plats för sådant erfarenhetsutbyte på vårt mötestorget. Hit kommer du själv, med kollegor
eller ihop med personer i ditt nätverk som besöker KOMMEK. Gemensamt är att du vill lära dig mer, dela med dig av erfarenheter samt få ta del av andra besökares kunskap och tankar kring viktiga frågor.

På dessa möten vill vi underlätta för erfarenhetsutbyten och utveckling.

Vårsamtalsledare Bella Goldman hjälper oss starta igång samtalen men det är vi själva som skapar resultatet.

Onsdag 17 aug Kl 11.30

Nätverk för nyanställda i kommuner och landsting – för dig som jobbat max två år
Vilka erfarenheter har du som ny i vår bransch? Vilka utmaningar känns intressanta – eller omöjliga? Har du idéer från tidigare arbetsplatser som kan vara utvecklande? Hur fångar organisationen upp kunskaper från oss nya? Vilka krav kan man ställa på en bra introduktion? Vilka mötesplatser och nätverk kan du rekommendera?

Onsdag 17 aug Kl 13.45

Nätverk för unga ekonomer – för dig under 30 år
Vilka erfarenheter har du redan nu fått med dig? Vilka krav kan man ställa på en bra arbetsgivare? Vilka utmaningar känns intressanta att lösa? Hur fångar organisationen upp kunskaper från de nya? Vad är en bra karriärsstege? Vilka mötesplatser och nätverk kan du rekommendera?

Onsdag 17 aug Kl 15.30

När gråzonen blir gyllene? Om erfarenheter av samspel mellan politiker och tjänstemän
Vi vill alla skapa en välfungerande lokal förvaltning – men hur gör man det allra bäst? Vilka goda erfarenheter har du – och vad vill
du lära av andra i samma situation? Vilket fokus är mest värt att proritera för att låta båda sidor utvecklas? Låt oss lära av varandra och hitta framgångsfaktorer!

Torsdag 18 aug kl 09.15

Långsiktig finansiell planering – är det möjligt och vad blir effekterna?
Vi vill alla skapa en god gemensam framtid – men hur gör man det allra bäst? Vilka goda erfarenheter har du – och vad vill du vill du lära av andra i samma situation? Vilket fokus är mest värt att proritera för att utvecklas? Låt oss lära av varandra och hitta framgångsfaktorer!

Torsdag 18 aug kl 11.45

Praktiska och goda exempel på integration
Vi vill alla förstå vilka arbetssätt och metoder som ger bäst effekt – men vilka är dom? Vilka goda erfarenheter har du och vad vill du vill du lära av andra i samma situation? Vilket fokus är mest värt att proritera för att utvecklas? Låt oss lära av varandra och hitta framgångsfaktorer.

Guldpartners

    Kommuninvest
    PwC
    Stratsys
    UNIT4
    Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK