Kvinnor, män och alla vi andra

 • 7 jun 2016

Claes Schmidt även känd som ”Sara Lund”, talar på en av årets inspirationsföreläsningar om att våga reflektera över sig själv och andra – utan att döma.Bild: http://www.saralund.se/SaraLive/Press/Pressfoto.html pressbild 1

Länka till
Kvinnor, män och alla vi andra

En underhållande inspirationsföreläsning om de normer och värderingar som styr våra liv och hindrar oss från att tänka logiskt.
Föreläsningen uppdaterar och breddar vårt sätt att tänka. Och utmanar dig att våga reflektera över sig själv och andra – utan att döma.
Talare är Claes Schmidt, även känd som ”Sara Lund” när han ”kom ut” som transvestit 2003. 
Claes mottog ”Stora Talarpriset” feb 2011 och har gett ut boken ”Från Man till Människa”.

Läs mer om seminarium 34 och allt övrigt programinnehåll här (länk)
 

Guldpartners

  Kommuninvest
  PwC
  Stratsys
  UNIT4
  Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK