Anmälan öppnar redan nu

 • 18 feb 2016

I år finns möjlighet att anmäla dig till KOMMEK redan i mars månad

I år finns möjlighet att anmäla dig till KOMMEK redan i mars månad, så det är bar aatt springa iväg och anmäla sig!

Guldpartners

  Kommuninvest
  PwC
  Stratsys
  UNIT4
  Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK