Ardalan Shekarabi kommer till KOMMEK

 • 18 feb 2016

Civilminister Ardalan Shekarabi är inledningstalare på KOMMEK 2016

Sveriges civilminister som också är suppleant i finansutskottet och ersättare i Europaparlamentet.

Bakgrund som universitetslärare/doktorand i offentlig rätt samt ordförande i SSU.

Guldpartners

  Kommuninvest
  PwC
  Stratsys
  UNIT4
  Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK