Hur ställer nya krav på styrning även nya krav på ledningen

 • 7 aug 2016

17/8 kl. 14.30 hör du kommundirektörer reflektera kring framtidens krav för att kunna lyckas med visions-, värdegrunds, mål- och resultatstyrning. Hur behöver ledningen utvecklas för att säkerställa att styrningen leder till resultat?

Guldpartners

  Kommuninvest
  PwC
  Stratsys
  UNIT4
  Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK