Nu är programmet klart!

 • 26 maj 2016

KOMMEK 2016 har mer än 60 seminarier och programpunkter. Vi berör de mest aktuella välfärdsfrågorna som hur vi skapar en bättre skola, effektiviserar hälso- och sjukvården och hur verksamheterna ska styras.

Seminarieprogrammets breda utbud ger något för alla riktningar inom kommunal ekonomi – från handfast revision och redovisning till strategiska framtidsfrågor och vägval. Läs mer om programinnehållet här.

Guldpartners

  Kommuninvest
  PwC
  Stratsys
  UNIT4
  Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK