Omvärldsbevakning för ekonomer

 • 12 aug 2016

Lyssna till Kairos Future som 17/8 kl. 16.15 talar om vad vi kan förvänta oss av den nya generationen medarbetare. Vilka krav finns nu på arbetsinnehåll, arbetsplats, lön, förmåner och fritid för att det ska locka att arbeta inom offentlig sektor?

Guldpartners

  Kommuninvest
  PwC
  Stratsys
  UNIT4
  Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK