Per Schlingmann

 • 18 feb 2016

Kommunikationsstrateg Per Schlingmann är avslutningstalare på KOMMEK 2016

En av landets mest erfarna kommunikationsstrateger som berör ämnen som ledarskap, varumärken, och förändringsprocesser där utmaningen är att vara i ständig förändring.

Per arbetar idag med framtidsfrågor för företag och organisationer där han nämner globalisering, urbanisering och digitalisering som nyckelområden.

Författare till böckerna "Stå aldrig still", "Så vinner du kommunikationskriget med berättelsen som vapen" och ”Urban Express” ihop med Kjell A Nordström.

Guldpartners

  Kommuninvest
  PwC
  Stratsys
  UNIT4
  Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK