Om KOMMEK

KOMMEK är sedan 1985 landets största och ledande mötesplats för alla som arbetar med ekonomi och styrning i kommuner, landsting och regioner. Här möts ekonomer, ledare, politiker, forskare och leverantörer. Tillsammans skapar vi Sveriges viktigaste möte för offentlig sektor under två intensiva och inspirerande dagar i Malmö.

KOMMEK behandlar ämnen som är intressanta för såväl tjänstemän som förtroendevalda inom kommunerna, landstingen och regionerna i Sverige. Spännvidden på seminarierna är stor men tonvikten ligger på ekonomi och styrning.
KOMMEK ska också spegla visionerna och den aktuella politiska debatten. Mer än 3500 medverkande närvarar och tidigare utvärderingar visar samstämmigt att KOMMEK i högsta grad tillför besökaren mycket kunskap och energi. Kontakter och social samvaro är en minst lika viktig ingrediens och fungerar som katalysator till fortsatt utveckling för människor och organisationer.

Några av årets talare
- Ardalan Shekarabi, Civilminister
- Annika Wallenskog, chefsekonom SKL
- Per Schlingmann, Kommunikatör

Deltagande utställare
- Här hittar du alla utställare på KOMMEK 2016

Konferensen arrangeras av Kommunalekonomernas Förening (KEF), Sveriges Kommuner och Landsting, Region Skåne och Malmö Stad i samarbete med MalmöMässan.

Kunskap – Inspiration – Mötesplats – Delaktighet

Ditt fönster mot framtiden!

Guldpartners

    Kommuninvest
    PwC
    Stratsys
    UNIT4
    Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK