Kommuninvest Logo

Kommuninvest

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m.

Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt sina medlemmar i form av lägre räntor.

För närvarande är 272 kommuner och 9 landsting/regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på cirka 350 miljarder är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och Sveriges sjätte största kreditinstitut.

I vår monter möter du våra kundansvariga för att bland annat prata om gröna lån och KI Finans. Gröna lån är en satsning på ett mer hållbart samhälle. Tanken är att Kommuninvests gröna koncept ska tillgodose medlemmarnas behov av gröna finansieringslösningar. KI Finans är en webbaserad skuldförvaltningstjänst för transaktionshantering, analys och rapportering av lån och derivat.

Besök oss i monter E16 så berättar vi mer om vår verksamhet.

Hemmsida: Kommuninvest

Guldpartners

    Kommuninvest
    PwC
    Stratsys
    UNIT4
    Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK