PwC Logo

PwC

PwC erbjuder tjänster inom revision, rådgivning och utbildning till kommunal sektor. Vi erbjuder kommuner, landsting och kommunala bolag hjälp med att utvärdera och utveckla sin verksamhet genom att tillhandahålla de främsta experterna inom kommunalverksamhet och kommunalekonomi. Vi drivs av att skapa värde för våra kunder och svensk välfärd och det gör vi genom att kombinera vår djupa verksamhetskunskap och erfarenhet från kommunal sektor med marknadens främsta metoder för organisations- och processutveckling.

Visionära Arena i samband med KOMMEK 2016

PwC erbjuder er Visionära Arena 2016; En eftermiddag med framsynta analyser och intressanta föredrag med fokus på utvecklingen av kommuner, landsting och regioner. Vad händer i världen och i Sverige och hur kan vi ta till vara på möjligheterna – finns det andra perspektiv att utgå från? Årets arrangemang innehåller föredraghållare som Staffan Landin, omvärldsanalytiker och tidigare anställd av UNDP och Gapminder, Ardalan Shekarabi, civilminister, Darja Isaksson, ledamot i det nationella innovationsrådet samt strateg och grundare av Ziggy Creative Colony, samt Jens Lind, journalist och prisbelönad dokumentärfilmare.

Visionära Arenan äger rum den 16 augusti från 13:00 och avslutas med middag. För närmare information kontakta viktor.prytz@se.pwc.com.

Besök oss i monter A24 så berättar vi mer om vår verksamhet.

Hemmsida: PwC

Guldpartners

    Kommuninvest
    PwC
    Stratsys
    UNIT4
    Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK