Visma Enterprise Logo

Visma Enterprise

Visma Enterprise

Visma Enterprise stödjer verksamheter, företag och organisationer i HR- och löneprocesser. För offentlig verksamhet erbjuder vi även affärslösningar. Vår helhetslösning är omfattande, stödjer kraven inom offentlig verksamhet och baseras på över 50 års samlad erfarenhet.

Våra system effektiviserar, automatiserar och gör att jobbet håller en hög kvalitet. Vårt mål är att du ska kunna fokusera på dina medarbetare och på din kärnverksamhet, inte på administration.

Över en miljon svenskar får varje månad sin lönespecifikation från Visma Enterprise. Vi har 2 500 kunder i alla branscher, verksamheter och storlekar. Vi är ett företag i Visma, ett av Nordens största och mest expansiva IT-företag. Vår vision är att skapa möjligheter för en digital offentlig och privat sektor i världsklass.

Besök oss i monter E24 så berättar vi mer om vår verksamhet.

Hemmsida: Visma Enterprise

Guldpartners

    Kommuninvest
    PwC
    Stratsys
    UNIT4
    Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK