Program

08:30 – 11:00
Välkomst- och förmiddagskaffe serveras
11:30 – 14:00
Lunch serveras
13:30 – 15:00
Eftermiddagskaffe serveras

17 augusti

10:00 - 11:15 Invigning av KOMMEK 2016
11:45 - 12:45
12:30 - 13:30
14:00 - 15:00
14:30 - 15:30
16:00 - 17:00
16:15 - 17:15
17:00 - 19:15 Mingel med musik och underhållning i matsalen på Malmömässan

18 augusti

08:00 - 08:30 Frukt och smoothies för frukostseminarierna
08:30 - 09:00
09:30 - 10:30
11:00 - 12:00
11:00 - 11:30
12:45 - 13:45
14:15 - 15:15 Avslutningsseminarium: Per Schlingmann talar om Kommunal Express

Guldpartners

    Kommuninvest
    PwC
    Stratsys
    UNIT4
    Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK