1. Ny styrning – behovet av tillit och innovation

Vi lever i en föränderlig verklighet med bland annat stark urbanisering, demografiska förändringar och nya tekniska landvinningar. Detta ställer kommuner och landsting inför nya, och många gånger stora, utmaningar som kräver nya och innovativa lösningar. För att göra det möjligt att klara utmaningarna krävs att styrningen i offentlig sektor rör sig bort från fyrkantiga styrmodeller.

Styrning med ökad grad av tillit innebär att brukare och medarbetare ges förutsättningarna att fullt ut använda sin kompetens och erfarenheter. Det är en typ av styrning och ledning där individens behov, medarbetarnas kompetens och innovativa lösningar får stå i centrum.

Under en timme diskuteras hur tillit och innovation hänger samman, samt hur styrning med större inslag av tillit kan vara både mer effektiv och kvalitativ till en lägre kostnad.

 

Nedladdningsbara filer:
PowerPoint-presentation

Medverkande:

Ardalan Shekarabi (S), civilminister
Lena Micko, ordförande, SKL
Katarina Wetter Edman, lektor i tjänstedesign, Konstfack
Charlotte Johansson, kommunchef, Oxelösund
Christine Feuk, SKL

Moderator:
Anna Lindström, konsult

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.

Guldpartners

    Kommuninvest
    PwC
    Stratsys
    UNIT4
    Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK