10. När livet inte ryms i ett stuprör

Att samverka löser problemet! Den som vandrar i medborgarens skor noterar hur livet inte alltid tycks vara anpassat till den funktionella indelningen av offentlig sektor. Men att som offentlig aktör samverka med andra för att komma till rätta med brister är inte alltid lätt när så mycket tycks vara upphängt på den funktionella logiken. På det här seminariet följer vi stuprören uppåt på regeringsnivå.

Under en timme förs ett reflekterande samtal om medborgares livssituationer, den funktionella logiken och tjänstelogikens potentiella bidrag.

Medverkande:

Ardalan Shekarabi (S), civilminister;
Johan Quist, forskare vid Centrum för tjänsteforskning, Karlstads universitet

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.

Guldpartners

    Kommuninvest
    PwC
    Stratsys
    UNIT4
    Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK