11. Fler vägar in till välfärdsjobben

Vad kan nyanlända lärare bidra med i den svenska skolan? Är funktionsnedsättning ett hinder för kompetens? Får män jobba med omsorg? Har välfärdens arbetsgivare råd att inte bredda rekryteringen? Genom satsningen Sveriges Viktigaste Jobb har SKL identifierat nio strategier för att klara rekryteringsutmaningarna; att bredda rekryteringen och använda kompetensen rätt är några av lösningarna som är i fokus under seminariet. Det handlar om att ta tillvara kompetens hos nyanlända, personer med funktionsnedsättning och bryta normer för kön.

Medverkande:

Aina Bigestans, filosofie doktor, utbildningsvetenskap, Stockholms Universitet
Maria Cederskär, personalstrateg, Örebro kommun
Peter Lidström, arbetsmarknadschef, Skövde kommun
Heléne Fritzon, ordförande förhandlingsdelegationen, SKL

Moderator:
Anders Barane, SKL och Christin N. Granberg, SKL

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.

Guldpartners

    Kommuninvest
    PwC
    Stratsys
    UNIT4
    Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK