12. En schimpans i Afrika vet lika mycket om global utveckling som en kommunalekonom!

Blir världen bättre? Under föreläsningen får vi upp ögonen för sådant vi inte trodde, ville tro, eller bara inte ens kände till. Det finns är fullt av spännande fakta kring den globala utvecklingen som helt enkelt bara passerar vår del av världen utan anmärkning. Med hjälp av utvecklingsstatistik ur Gapminders datorprogramvara föreläser Staffan om global utveckling med fokus på mänsklig utveckling.

Medverkande:

Staffan Landin, konsult, journalist, författare
Staffan har arbetat på FN med utvecklingsprogrammet UNDP och på stiftelsen Gapminder i samarbete med professor Hans Rosling

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.

Guldpartners

    Kommuninvest
    PwC
    Stratsys
    UNIT4
    Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK