13. Frekventa redovisningsfrågor

Seminariet behandlar aktuella och frekventa redovisningsfrågor. Bland annat behandlas följande frågeställningar; Hur ska statsbidrag periodiseras? Vilka utgifter får räknas med i en investering? Hur ska leasing redovisas?

 

Nedladdningsbara filer:
PowerPoint-presentation

Medverkande:

Torbjörn Tagesson, Rådet för kommunal redovisning
Ola Eriksson, Kommunalekonomernas förening

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.

Guldpartners

    Kommuninvest
    PwC
    Stratsys
    UNIT4
    Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK