14. Upphandla revisionstjänster utan pris!

Kan vi genomföra en upphandling där det bara handlar om kvalitetskriterier? Vilka krav ställer detta på köpare och säljare? Seminariet visar exempel på hur upphandling med fast pris kan genomföras och diskuterar möjligheter och utmaningar med en sådan upphandling.

 

Nedladdningsbara filer:
PowerPoint-presentation (1)
PowerPoint-presentation (2)

Medverkande:

Philip Cohen, revisor, Skellefteå kommun
Magnus Larsson, KPMG

Moderator:
Lotta Ricklander, SKL

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.

Guldpartners

    Kommuninvest
    PwC
    Stratsys
    UNIT4
    Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK