15. Bättre skola!

I början av 2015 tillsattes Skolkommissionen, en statlig utredning som ska ta fram förslag om hur den svenska skolan kan bli bättre. Uppdraget är brett och handlar om vad som behöver göras för att höja studieresultaten, kvaliteten i undervisningen och öka likvärdigheten. Vid seminariet berättar kommissionen vad de kommit fram till så här långt, och diskuterar detta med representanter för skolans huvudmän.

 

Nedladdningsbara filer:
PowerPoint-presentation

Medverkande:

Anna Ekström, Skolkommissionens ordförande och generaldirektör, Skolverket
Per-Arne Andersson, direktör och avdelningschef, SKL
Marcus Strömberg, vd, AcadeMedia

Moderator:
Eva-Lena Arefäll, utredare, SKL

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.

Guldpartners

    Kommuninvest
    PwC
    Stratsys
    UNIT4
    Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK