16. Samverkan kommun – landsting. Hur svårt kan det vara?

Kostnaderna för hälso- och sjukvård och omsorg stiger snabbt i kommuner och landsting och antalet äldre ökar. Några få procent av befolkningen konsumerar mer än 50% av de gemensamma resurserna inom vård och omsorg. Det är hos denna grupp, vårdens storkonsumenter, som möjligheterna till effektivisering är störst. Förmågan till samverkan mellan kommunernas vård och omsorg, landstinget primärvård och sjukhusen är avgörande både för resultatet för den enskilde patienten och för hur effektivt samhällets resurser används.

Det har talats om behovet av samverkan mellan huvudmännen sedan lång tid, men ganska lite har hänt. Vad måste till? Finns det dom som lyckats? På detta tema pratar Göran Stiernstedt och därefter exempel från de som lyckats; Hälsostaden Ängelholm samt Esther nätverk.

 

Nedladdningsbara filer:
PowerPoint-presentation

Medverkande:

Göran Stiernstedt, nationell samordnare Utredning effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården
Sergio Garay, projektledare och chef, Hälsostaden Ängelholm
Nicoline Vackerberg, samordnare Esther nätverk
Anna-Lena Krohn, vård och omsorgschef, Vetlanda kommun

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.

Guldpartners

    Kommuninvest
    PwC
    Stratsys
    UNIT4
    Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK