17. Framtidsjobben finns i välfärden!

Över en halv miljon medarbetare behöver rekryteras till välfärden de kommande tio åren. För att kunna fortsätta att leverera välfärdstjänster av bästa kvalitet måste arbetsgivarna få de mest kompetenta medarbetarna att stanna kvar och de unga att söka sig till välfärden. Några åtgärder är att använda befintlig kompetens bättre och skapa större möjligheter till karriärutveckling. Det handlar också om att utveckla arbetsmiljö och arbetsorganisation, samt att få medarbetare att arbeta mer tid och stanna längre i arbetslivet.

På seminariet får du ta del av några strategier för att klara rekryteringsutmaningen och inspireras av några verksamheter i kommuner, landsting och regioner som är på god väg.

 

Nedladdningsbara filer:
PowerPoint-presentation

Medverkande:

Maria Högberg, vd, Framtidsverket
Ida Texell, Förbundsdirektör/Räddningschef, Attunda
Staffan Isling, landstingsdirektör, Landstinget i Uppsala län
Peter Lilja, landstingsdirektör, Landstinget Blekinge
Caroline Olsson, SKL

Moderator:
Björn Eklundh

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.

Guldpartners

    Kommuninvest
    PwC
    Stratsys
    UNIT4
    Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK