Guldpartner

18. Nya krav på styrning ställer nya krav på ledningen!

I detta seminarium reflekterar tre kommundirektörer och en konsult tillsammans kring vilka krav framtiden ställer på ledningen för att kunna lyckas med visions-, värdegrunds, mål- och resultatstyrning. Inledningsvis görs en kort omvärldsanalys kring hur utvecklingen av styrning och ledning har sett ut under de senaste åren. Därefter genomförs ett panelsamtal med kommundirektörerna kring hur ledningen behöver ändra sitt fokus och utveckla arbetssätt,
styrmodell och ledarskap för att säkerställa att styrningen leder till resultat.

 

Nedladdningsbara filer:
PDF-presentation

Medverkande:

Palle Lundberg, stadsdirektör, Helsingborg stad
Anette Henriksson, kommundirektör, Lunds kommun
Malin Aronsson, kommundirektör, Gislaveds kommun

Moderator:
Sven-Martin Åkesson, konsult inom styrning och ledning

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.

Guldpartners

    Kommuninvest
    PwC
    Stratsys
    UNIT4
    Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK