19. Förändra ledarkulturen – i stället för att centralisera!

Allt fler stora frågor skär på tvären i förhållande till hur vi organiserat oss. Frågor som kräver att hela organisationen går i takt och hjälper till för att de skall kunna hanteras på ett framgångsrikt sätt. Det kan gälla digitaliseringen och inte minst alla de frågor som nu kommer i migrationens spår. Det handlar också om mer traditionella frågor som hur hanterar vi behov av förbättrade skolresultat, målformulering, bemanning mm. Utvecklingen innebär att kommunledningarna går mot en starkt förändrad verklighet där kommundirektörens roll som ledare för de stora frågorna i kommunen blir tydligare och starkare. Likafaull måste ju ledare i hela organisationen ta ett stort ansvar. Hur hanterar vi detta behov utan att hamna i en centralisering av den gamla sorten? Vad kommer att känneteckna kommundirektörens uppdrag framöver och hur får man till ett effektivt ledningsarbete i hela organsiationen? Örebro kommun driver en ledarutveckling i hela organisationen med samtliga ledare med dessa frågor i centrum. Lyssna på deras erfarenheter och reflektioner från några andra kommuner.

 

Nedladdningsbara filer:
PowerPoint-presentation

Medverkande:

Anne Andersson, kommundirektör, Örebro kommun
Joachim Danielsson, stadsdirektör, Uppsala kommun
Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande, Helsingborg stad
Kristina Sundin Jonsson, kommunchef, Skellefteå

Moderator:
Anna Sandborgh, Public Partner

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.

Guldpartners

    Kommuninvest
    PwC
    Stratsys
    UNIT4
    Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK