2. Från fondtänk till perspektiv

De senaste åren har sociala investeringar tagit fart i världen och i Sverige. Det handlar om att knyta samman kostnaden för en åtgärd i dag mot eventuellt förväntade vinster i framtiden. Att arbeta framgångsrikt med ett socialt investeringsperspektiv förutsätter dock förändrade
processer och styrsystem liksom konkreta modeller och verktyg. Under seminariet kommer sociala investeringar beskrivas på ett övergripande plan och vad kommuner/organisationer behöver ta hänsyn till. Dessutom beskrivs hur ett socialt investeringsperspektiv kan integreras i vardagen med exempel från Malmö stad och Norrköpings kommun.

 

Nedladdningsbara filer:
PowerPoint-presentation

Medverkande:

Robert Jonsson, biträdande lektor, Linköpings universitet
Katrin Stjernfeldt-Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande, Malmö Stad
Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande, Norrköpings kommun

Moderator:
Anna Balkfors, Malmö stad

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.

Guldpartners

    Kommuninvest
    PwC
    Stratsys
    UNIT4
    Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK