20. Förbättringar går via jämförelser

Lyssna till hur resultat och jämförelser leder till systematiska förbättringar av kommuner och landstings tjänster för patienter och brukare. Ett ökat fokus på verksamheternas kvalitet och resultat har lett till flera stora förbättringar på lokal nivå. Hur gör man och hur kommer man igång?

Medverkande:

Karl Landergren, medicinsk rådgivare, Landstinget i Kalmar län
Britt-Marie Hedlund, skolchef, Knivsta kommun
Håkan Sörman, vd, SKL

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.

Guldpartners

    Kommuninvest
    PwC
    Stratsys
    UNIT4
    Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK