21. Grundläggande granskning – kärnan i revisionsprocessen

Revisorernas uppdrag är att uttala sig i ansvarsfrågan för alla nämnder och styrelser. Vad ska den grundläggande granskningen omfatta för att revisorernas uttalande ska vara väl underbyggt? Vi diskuterar och reflekterar kring hur den grundläggande granskningen kan genomföras och utvecklas.

Medverkande:

Revisionsnätverket Östrev
Per-Åke Brunström, SKYREV och God Sed-kommittén
Revisionsdelegationen inom SKL

Moderator:
Anna Eklöf, SKL

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.

Guldpartners

    Kommuninvest
    PwC
    Stratsys
    UNIT4
    Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK