22. God ekonomisk hushållning – en praxisstudie

Kommuner och landsting ska ha finansiella och verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning. På seminariet redovisas en praxisstudie kring hur kommuner och landsting har utformat sina mål. Intressanta exempel lyfts fram som kan inspirera till att utveckla målen för och analysen av god ekonomisk hushållning.

 

Nedladdningsbara filer:
PowerPoint-presentation

Medverkande:

Hans Petersson, Kommunalekonomernas förening
Ola Eriksson, Kommunalekonomernas förening

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.

Guldpartners

    Kommuninvest
    PwC
    Stratsys
    UNIT4
    Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK