23. Hur får vi förändringsbehovet att slå igenom i verkligheten – eller hur får vi det att hända

Många kommuner står inför stora utmaningar med kraftigt växande, stagnerande eller minskande befolkning. Samtidigt behöver allt fler försörjas av personer i arbetsför ålder. Det innebär en flexibel anpassning av kommunens och regionernas service. Malmö stad, Lunds kommun och Huddinge kommun har med hjälp av PwC genomfört en finansiell långsiktig analys. Under seminariet kommer kommunerna tillsammans med PwC att berätta vad som kommit
fram i analysen och hur informationen används för att forma strategier för framtiden.

 

Nedladdningsbara filer:
PowerPoint-presentation

Medverkande:

Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, Lunds kommun
Mats Hansson, strateg och fd. budgetchef, Malmö stad
Mats Öberg, ekonomichef Huddinge kommun

Moderator:
Susanna Collijn, PwC

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.

Guldpartners

    Kommuninvest
    PwC
    Stratsys
    UNIT4
    Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK