24. Så skapas en flödesorienterad och självförbättrande verksamhet i världsklass

Offentlig sektor har liknande problem världen över: långa väntetider, skiftande kvalitet, pressad personal och budgetproblem. De främsta verksamheterna har insett att det är själva systemet som är orsaken. Offentlig sektor har ärvt ett produktionssystem från 1920-talet som inte är anpassat till dagens komplexitet och som försvårar för medarbetarna. Därför lönar det sig inte att göra ”mer av samma”. 

Världens främsta offentliga organisationer skapar medarbetarstyrda organisationer som ständigt förenklar för personalen att tillgodose brukarnas/patienternas behov. Två grundpelare används: flödesorientering och självförbättrande verksamhet. Magnus Lord går med praktiska exempel igenom vilka managementstrukturer som behöver skapas samt det ledarskap som visat sig framgångsrikt för att skapa framtidens offentliga verksamhet.

 

Nedladdningsbara filer:
PDF-presentation

Medverkande:

Magnus Lord, läkare, civilingenjör och civilekonom

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.

Guldpartners

    Kommuninvest
    PwC
    Stratsys
    UNIT4
    Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK