25. När slår arbetsmarknaden i taket?

Hög sysselsättning och många arbetade timmar är viktigt för kommunsektorn av minst två skäl. Skatteunderlaget blir större och det blir lättare att rekrytera personal. Men det finns en gräns för hur hög sysselsättningen kan bli utan att ekonomin blir överhettad. Hur kan den gränsen påverkas? Hur långt kan man komma när det gäller att få upp arbetskraftsdeltagandet och få ned arbetslösheten? Vilka politiska åtgärder kan underlätta? Går det att påverka
med efterfrågestimulerande politik eller är det bara strukturella utbudsreformer som fungerar? Vilken roll spelar lönebildningen? Hur påverkas välfärdstjänsternas finansiering?

 

Nedladdningsbara filer:
PowerPoint-presentation (1)
PowerPoint-presentation (2)

Medverkande:

Ann-Sofie Kolm, professor, Stockholms universitet
Dan Andersson, fristående utredare och författare, tidigare chefekonom LO

Moderator:
Håkan Hellstrand, SKL

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.

Guldpartners

    Kommuninvest
    PwC
    Stratsys
    UNIT4
    Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK