26. Styrning utan riktade statsbidrag – hur dåligt kan det bli?

1993 lades ett stort antal riktade statsbidrag in i ”påsen” för att minska detaljstyrningen av kommuner och landsting. Åtta år senare inleddes återgången till fler riktade bidrag med de s.k. Wärnerssonpengarna. Idag finns det över ett hundratal riktade bidrag. Har staten successivt tappat förtroendet för kommuners och landstings förmåga att ordna en bra verksamhet? Och hur påverkar de riktade bidragen styrningen och prioriteringarna i kommuner och landsting? Finns det en väg framåt med färre riktade bidrag?

 

Nedladdningsbara filer:
PDF-presentation (1)
PowerPoint-presentation (2)

Medverkande:

Annelie Roswall Ljunggren, statssekreterare, Finansdepartementet
Lena Micko, ordförande, SKL
Tomas Högström, 2:e vice ordförande, Landstinget Västmanland
Ingeborg Eriksson-Gunnarsson, biträdande landstingsdirektör och ekonomidirektör, Landstinget Kalmar
Derk de Beer, ekonomichef, Vaxholms kommun

Moderator:
Agneta Rönn, SKL

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.

Guldpartners

    Kommuninvest
    PwC
    Stratsys
    UNIT4
    Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK