Guldpartner

27. Omvärldsbevakning för ekonomer – hur ser framtidslandskapet ut?

Visma tillsammans med Kairos Future tar dig med på en resa i den omvärld som formar vår framtid.

Urbaniseringstakt, demografi, infrastruktur, utbildningsbehov, marknader, arbetsliv och vad vi kan förvänta oss av en ny generation medarbetare. Vad kommer den nya generationen medarbetare att ställa för krav på anställning gällande arbetsinnehåll, arbetsplats, lön, förmåner och fritid mm för att det ska locka att arbeta inom offentlig sektor? Det här är några av de områden som vi kommer att beröra i vårt seminarium.

Medverkande:

Thomas Fürth, Kairos Future

Moderator:
Ola Resvik, Visma

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.

Guldpartners

    Kommuninvest
    PwC
    Stratsys
    UNIT4
    Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK