28. I heta stolen – välfärdens mäktigaste kvinna 2015

FRUKOSTSEMINARIUM

Vad driver en ekonom att ta klivet att bli ekonomidirektör, tillförordnad regiondirektör och sen gå vidare som hälso- och sjukvårdsdirektör? En orädd, envis och öppen ledare berättar om  sin resa och ger sin syn på ledarskapet.

Medverkande:

Ingrid Bengtsson-Rijavec, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Skåne.

Moderator:
Bella Goldman

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.

Guldpartners

    Kommuninvest
    PwC
    Stratsys
    UNIT4
    Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK