29. Utmaningar och möjligheter för framtidens sjukhus

FRUKOSTSEMINARIUM

För att möta framtidens krav investerar Region Skåne stort i att utveckla sjukhusområdena i Malmö, Lund och Helsingborg. Detta innebär byggnation av nya lokaler, något som samtidigt blir en katalysator för att utveckla  arbetssätten för en effektivare och säkrare vård. Den stora framgångsfaktorn i dessa stora projekt kommer att vara samarbete. Marie Rodling Wahlström som leder och samordnar arbetet berättar om de utmaningar och möjligheter som detta innebär.

 

Nedladdningsbara filer:
PowerPoint-presentation

Medverkande:

Marie Rodling Wahlström, enhetschef Strategisk Fastighetsutveckling, Region Skåne

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.

Guldpartners

    Kommuninvest
    PwC
    Stratsys
    UNIT4
    Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK