30. Upphandling och implementering av ekonomisystem i Malmö stad

FRUKOSTSEMINARIUM

Malmö stad har en kommunövergripande organisation som ansvarar för utveckling av stadens ekonomiprocesser. Under ett par år har organisationen arbetat med att ta fram metodik, standard och verktyg för processdokumentation och processutveckling samt mål och nyckeltal för att mäta effektiviteten i processerna.

Processorganisationen har under 2015 genomfört behovskartläggning och upphandling av ekonomisystem, budget- och prognosverktyg samt IT-stöd för kommun- och koncernkonsolidering. Den nya ekonomisystemslösningen implementeras under 2016 och produktionssätts på samtliga förvaltningar 1 januari 2017.

Under seminariet delar Malmö stad med sig av arbetet i processorganisationen samt metodik och erfarenheter av upphandling och implementering av ekonomisystem.

 

Nedladdningsbara filer:
PowerPoint-presentation

Medverkande:

Maria Kolak, Malmö stad
Sara Hasselgren, Malmö stad

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.

Guldpartners

    Kommuninvest
    PwC
    Stratsys
    UNIT4
    Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK