31. Måste det ta så lång tid med stadsutvecklingsfrågor och att starta ny bebyggelse? Vad kan andra kommuner lära av Kiruna?

FRUKOSTSEMINARIUM

Expansionen av LKAB:s gruva i Kiruna innebär stora förändringar i den nuvarande staden. Tre tusen bostäder, stadens kommersiella centrum, flera hotell och arbetsplatser och ett antal offentliga institutioner måste ersättas. Exploateringsarbeten och byggnation pågår redan i den nya stadskärnan. Det nya stadshuset är den första byggnaden som håller på att byggas.

Även om situationen i Kiruna är unik, så är ändå frågorna generella för svenska städers byggnation och utveckling. Frågorna är mer tillspetsade i Kiruna och kräver både nytänkande och snabba beslut om lösningar.

 

Nedladdningsbara filer:
PowerPoint-presentation

Medverkande:

Göran Cars, stadsutvecklare, Kiruna kommun och professor, KTH
Börje Klingberg, konsult och f.d. fastighetsdirektör, Malmö stad

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.

Guldpartners

    Kommuninvest
    PwC
    Stratsys
    UNIT4
    Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK