32. Den digitala vägen till morgondagens hälsa, vård och omsorg.

Kostnaderna blir högre, befolkningen allt äldre och risken för kroniska sjukdomar ökar. Samtidigt vittnar många medarbetare om att de IT-stöd som erbjuds inom sektorn är mer störande än stödjande.

Låt dig inspireras av ett seminarium som visar på den digitala vägen till morgondagens hälsa, vård och omsorg. Det är nu hög tid för sektorn att ta vara på det förändringstryck som digitaliseringen ger och dra full nytta av möjligheterna.

 

Nedladdningsbara filer:
PDF-presentation (1)
PowerPoint-presentation (2)
PowerPoint-presentation (3)

Medverkande:

Patrik Sundström, programansvarig, Avdelningen för digitalisering, SKL
Anders Ekholm, vice vd, Framtidsinstitutet
Eva Sahlén, direktör för sociala nämndernas förvaltning, Västerås

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.

Guldpartners

    Kommuninvest
    PwC
    Stratsys
    UNIT4
    Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK