33. Ta pulsen på din ledningsgrupp!

Har ni samsyn runt det ni vill uppnå i er ledningsgrupp? Hur står det till med tilliten och respekten? Hur väl tar ni tillvara på varandras och medarbetarnas engagemang och vilja att bidra? Det här seminariet ger dig ökad kunskap om ledningsgruppens specifika utmaningar och de områden som är väsentliga för att en ledningsgrupp ska nå sina uppsatta mål.

Seminariet inleds med att du får testa ett enkelt men kraftfullt verktyg. Du svarar på en enkät via sms. Resultatet presenteras under seminariet och ger en nulägesanalys av gruppens - i det här fallet deltagarnas – förmågor och utmaningar. Vi för en dialog om resultatet och inspireras till att fundera över ledningsgruppen hemmavid. Vi visar exempel på hur detta har blivit en dörröppnare till ett utvecklingsarbete för ledningsgrupper.

 

Nedladdningsbara filer:
PDF-presentation

Medverkande:

Charlotte Brolin, Contexta Consulting
Catharina Yarlett, Contexta Consulting
Helena Sjöholm, Kommunalekonomernas förening

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.

Guldpartners

    Kommuninvest
    PwC
    Stratsys
    UNIT4
    Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK