34. Kvinnor, män och alla vi andra

En underhållande och interaktiv inspirationsföreläsning om de normer och värderingar som styr våra liv och hindrar oss från att tänka logiskt.

Föreläsningen är en blandning av humor och allvar, fakta och fiktion, inspiration och erfarenhet, med det primära syftet att uppdatera och bredda vårt sätt att tänka. Och att våga reflektera över sig själv och andra – utan att döma.

Claes blev känd som ”Sara Lund” över hela landet när han ”kom ut” som transvestit 2003. Claes föreläser alltid som ”Sara”. Dels för att han är transvestit, men också för att det utmanar åhörarens sätt att tänka.

Claes mottog ”Stora Talarpriset” feb 2011 och har gett ut boken ”Från Man till Människa”.

Medverkande:

Claes Schmidt, inspiratör, entreprenör och f.d. marknadschef blev känd som ”Sara Lund”.

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.

Guldpartners

    Kommuninvest
    PwC
    Stratsys
    UNIT4
    Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK