35. Bostadskrisen är akut – hur får vi igång ett massivt bostadsbyggande?

Trots en svår bostadsbrist vill bostadsbyggandet i Sverige inte ta riktig fart. Vilka är de reella grundproblemen? Är det de komplexa statliga regelsystemen, både vad gäller detaljföreskrifter om byggnormer och de finansiella regelsystemen som t ex den eviga reavinstskatten? Eller är det byggherrarna som inte bygger om de inte kan ta ut orimligt stora marginaler? Eller beror allt på hyresregleringen som gör att många bor kvar i stora billiga  innerstadslägenheter och flyttkedjorna är obefintliga?

Medverkande:

Ola Månsson, vd, Byggindustrin
Marie Linder, ordförande, Hyresgästföreningen

Moderator:
Håkan Sörman, vd, SKL

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.

Guldpartners

    Kommuninvest
    PwC
    Stratsys
    UNIT4
    Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK