37. Vi har minskat budgeten med 30 procent!

Engelska kommuner har under de senaste åren varit tvungna att minska kostnaderna med cirka 30 procent, ytterligare nedskärningar väntar i framtiden. Cabinet Member Fiona Colley, och ekonomidirektör Duncan Whitfield, London Borough of Southwark, berättar om hur de tagit sig an och genomfört denna utmaning. 

Seminariet hålls på engelska

 

Nedladdningsbara filer:
PowerPoint-presentation (1)
PowerPoint-presentation (2)
PowerPoint-presentation (3)

Medverkande:

Fiona Colley, cabinet member
Duncan Whitfield, ekonomidirektör, London Borough of Southwark

Moderator:
Edward Andersson

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.

Guldpartners

    Kommuninvest
    PwC
    Stratsys
    UNIT4
    Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK