38. Styra i ett nytt politiskt landskap

Antalet blocköverskridande styren och styren i minoritet har ökat stort efter senaste valet. Vi har ett nytt politiskt landskap i drygt 2/3 av alla kommuner. Forskare, ledande politiker och chefer medverkar i ett samtal om konkreta utmaningar och framgångsfaktorer för att styra och leda, för demokratin och för uppdraget som ledare. Det finns två aktuella forskningsstudier.

 

Nedladdningsbara filer:
PowerPoint-presentation

Medverkande:

Camilla Janson, kommunstyrelsens ordförande, Upplands-Bro kommun
Maria Johansson, kommundirektör, Upplands-Bro kommun
Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande, Eslövs kommun
Eva Hallberg, kommundirektör, Eslövs kommun
Johan Wänström, filosofie doktor, Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet

Moderator:
Lena Lindgren, SKL

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.

Guldpartners

    Kommuninvest
    PwC
    Stratsys
    UNIT4
    Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK