39. Flyktingmottagandets utmaningar och möjligheter i kommuner, landsting och regioner på kort och lång sikt

Kommuner, landsting och regioner är nyckelspelare för att det aktuella asyl- och flyktingmottagandet ska bidra till en positiv samhällsutveckling. Vilka är utmaningarna på kort och lång sikt? Vilka är de viktigaste aktiviteterna och investeringarna för att ta tillvara på möjligheterna av nyanländas etablering i Sverige? Ta del av olika perspektiv och analyser.

 

Nedladdningsbara filer:
PowerPoint-presentation (1)
PowerPoint-presentation (2)
PDF-presentation (3)

Medverkande:

Hans Lööf, Kungliga Tekniska Högskolan
Gustav Martinsson, Kungliga Tekniska Högskolan
Joel Hellstrand, Arbetsförmedlingen
Annika Wallenskog, SKL

Moderator:
Per-Arne Anderson, SKL

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.

Guldpartners

    Kommuninvest
    PwC
    Stratsys
    UNIT4
    Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK