4. Vad kan vi lära av privata omsorgssektorn?

Andelen privat utförd verksamhet ökar varje år. Samtidigt har vi sett att kommunernas egenregiverksamhet ofta har svårt att klara sig på samma ekonomiska ersättning som privata företag får och där gör vinst. Hur arbetar privata omsorgsföretag med styrning, ledning och analys av sin verksamhet? Vad säger forskningen om privat – offentligt utförd verksamhet? Vill företag dela med sig av hur de arbetar?

Under seminariet diskuteras vad vi kan lära oss i kommunal sektor och förutsättningar för att använda framgångsrika metoder från privat verksamhet i kommunal styrning, ledning och kvalitetsutveckling.

 

Nedladdningsbara filer:
PDF-presentation

Medverkande:

Joachim Danielsson, kommundirektör Uppsala kommun
Fredrik Gren, vd Ambea och ordförande i Vårdföretagarna
Ola Mattison, Företagsekonomiska institutionen, Lunds Universitet

Moderator:
Greger Bengtsson, SKL

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.

Guldpartners

    Kommuninvest
    PwC
    Stratsys
    UNIT4
    Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK