41. Det makroekonomiska läget

En utblick över världsekonomin och vad den kan ha för effekter på svensk ekonomi och i slutändan även vad den innebär för kommuner och landsting.

 

Nedladdningsbara filer:
PowerPoint-presentation

Medverkande:

Annika Winsth, chefekonom, Nordea

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.

Guldpartners

    Kommuninvest
    PwC
    Stratsys
    UNIT4
    Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK