43. Så skapar vi partnerskap med civilsamhället!

Allt fler kommuner, landsting och regioner väljer att ingå Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med idéburna organisationer. Det sker till exempel för psykosocial rehabilitering till verksamhet för ensamkommande flyktingbarn. Under seminariet samtalar Region Skåne och Malmö stad om drivkrafterna för att ingå partnerskap med civilsamhället. Göteborgs stad och Bräcke Diakoni berättar om sin gemensamma IOP och SKL:s jurister besvarar frågor
kring ramar och kriterier.

Medverkande:

Anders Åkesson (MP), regionråd, Region Skåne
Frida Trollmyr (S), kommunalråd, Malmö stad
Ingela Andersson, verksamhetsutvecklare, Göteborgs Stad
Martin Ärnlöv, direktor och vd, Bräcke Diakoni
Mattias Sylwan, jurist
Helena Linde, jurist, SKL

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.

Guldpartners

    Kommuninvest
    PwC
    Stratsys
    UNIT4
    Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK