45. Erfarenheter av införandet av komponentavskrivningar

Kompenentavskrivningar – hur gör man egentligen? Och hur påverkas kommunens ekonomistyrning och finansiella mål av införandet? Ta del av flera kommuners erfarenheter med att gå över till komponentavskrivningar för anläggningar. Seminariet ger fingervisning kring vilka anläggningar som bör komponentindelas och hur många komponenter en anläggning ska delas in i. Ta del av resonemang kring nyttjandeperioder, skillnaden mellan underhåll
av investeringar kontra löpande underhåll.

 

Nedladdningsbara filer:
PowerPoint-presentation

Medverkande:

Nils-Hugo Johansson, Kommunalekonomernas förening
Petter Skill, Norrköpings kommun

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.

Guldpartners

    Kommuninvest
    PwC
    Stratsys
    UNIT4
    Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK