46. Regionbildning på gång

Senast i augusti 2017 kommer regeringens kommitté föreslå en ny regional indelning av Sverige. Seminariet syftar till att ge en lägesrapport av reformen samt belysa argumenten boch konsekvenser av en ny indelning. Seminariet kommer att beröra framtida utmaningar inom såväl tillväxt och sysselsättning som hälso- och sjukvård som utgångspunkterna för en ny regional indelning. 

 

Nedladdningsbara filer:
PowerPoint-presentation

Medverkande:

Håkan Brynielsson, projektledare, SKL

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.

Guldpartners

    Kommuninvest
    PwC
    Stratsys
    UNIT4
    Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK