47. Årets Tillväxtkommun 2016

Priset Årets Tillväxtkommun delas ut av Arena för Tillväxt under inledningen av KOMMEK. Här ges en fördjupad inblick i hur vinnarkommunen arbetar med att stimulera tillväxt och utveckling utifrån sina förutsättningar, och i samverkan med andra.

Medverkande:

Katrien Vanhaverbeke, chef Arena för Tillväxt
Representanter från vinnarkommunen

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.

Guldpartners

    Kommuninvest
    PwC
    Stratsys
    UNIT4
    Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK